పరశురామ అవతారం

శ్రీ మహా విష్ణు ధరణిని పాపుల నుండి కాపాడడానికి శిష్ట రక్షణ దుష్ట శిక్షణ కొరకు ఎత్తిన ఆరవ అవతారం “పరశురామ” అవతారం. పరశురాముడు, ఋషి జమదగ్ని,

Read more

వామన అవతారం

శ్రీ మహా విష్ణు “వామన అవతారం”లో ఒక బ్రాహ్మణా బాలుని అవతారం ఎత్తి దేవతలను బలి చక్రవర్తి నుండి కాపాడాడు ఆ కథ ఏమిటో తెలుసుకుందాం రండి.

Read more

నరసింహ అవతారం

హిరణ్యాక్షుని, శ్రీ మహా విష్ణు “వరాహ” అవతారంలో వధించాడు అని తెలిసిన హిరణ్యకశిపుడు ఎంతో ఆగ్రహించాడు. హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుని అన్న. హిరణ్యకశిపుడు దానవులను పృథ్విపై విష్ణు ఆరాధన

Read more

వరాహ అవతారం

శ్రీ మహా విష్ణు యొక్క మత్స్య, కుర్మా అవతారాల తరువాత ఆయన వరాహ అవతారం ఎత్తారు తదుపరి అవతారాలు ఎత్తడానికి ఒక సంఘటన ప్రధాన కారణం అని

Read more

కూర్మావతారం

కూర్మావతారం విష్ణుమూర్తి దశావతారాలలో రెండవది ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి కూర్మం గా అవతారమెత్తాడు. విష్ణుమూర్తి ఎందుకు కూర్మముగా అవతరించవలిసి వచ్చింది అనే కథ చాలా ఆసక్తికరంగా చెప్పబడింది. అదేమిటో

Read more

మత్స్యావతారం

పురాణాల ప్రకారం మనకు నాలుగు యుగములు కలవు సత్య యుగం, త్రేతా యుగం, ద్వాపర యుగం, మరియు కలి యుగం. బ్రహ్మ సృష్టికర్త, ఈ సృష్టి సంరచన

Read more

రామాయణంలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన నిజాలు – 4

రామాయణం గురించి ఇంతకుముందు భాగం లలో మీకు కొన్ని విషయాలు తెలిపాము, అది మీకు నచ్చింది అని భావిస్తూ, ఈ భాగం లో మరికొన్ని విషయాలు తెలియ

Read more

రామాయణంలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన నిజాలు – 3

రామాయణం గురించి ఇంతకుముందు భాగం లలో మీకు కొన్ని విషయాలు తెలిపాము, అది మీకు నచ్చింది అని భావిస్తూ, ఈ భాగం లో మరికొన్ని విషయాలు తెలియ

Read more

కర్ణుడు కుంతికి ఎలా జన్మించాడు మరియు కవచకుండలాలతో ఎందుకు పుట్టాడు?

మహాభారతంలో ప్రత్యేకతతో పాటు ప్రాధాన్యత ఉన్నపాత్ర కర్ణుడు.కర్ణుడు దాన గుణం కలవాడు. వీరగుణం కలవాడు. శూరుడిగా ప్రకాశించినవాడు. అందుకనే దాన వీర శూర కర్ణుడిగా పేరు పొందాడు.స్నేహానికి

Read more

ఏకలవ్యుని గురించిన అసలు కధ

ఏకలవ్యుడు మహాభారతంలో గురుభక్తిని చాటే ఒక గొప్ప ఔన్నత్యం ఉన్న పాత్ర. అతడు విలువిద్యలో ప్రావీణ్యం కలవాడు. ‘ఏకలవ్యుడు విలువిద్య ప్రదర్శించుటకు వీలుకాకుండా అతని కుడి చేతి

Read more